3. března 2018

v České Lípě

O soutěži

Pole dance je poslední roky čím dál více vyhledávaným sportem. Navzdory své pověsti "tance u tyče" si vydobyl místo   v srdci u mnohých žen, mužů a dokonce i dětí a každý rok je zájem o soutěžení ve všech věkových kategorií v tomto sportu vyšší. O kvalitě pole dance v ČR vypovídají výsledky mezinárodních soutěží a Mistrovství světa , kde čeští reprezentanti obsazují přední příčky. Soutěž Pole Sport Contest dává možnost soutěžit všem tanečníkům pole dance na nižších úrovních než jsou republikové, evropské a světové soutěže. Určena je všem s trvalým bydlištěm v Libereckém    a Ústeckém kraji.

Pole Sport Contest 2018 je rozdělen do několika kategorií: děti (6-10 let), junioři (11-15 let), ženy amatérky, ženy profesionálky  a doubles. Všichni soutěžící se pak 3.března 2018 v Jiráskově divadle utkají o přední příčky.