Hodnocení

Hodnocení Pole Sport Contest 2019 je rozděleno na tři části - technická náročnost, provedení, umělecký dojem. Aby měli soutěžící v tvorbě choreografie co největší možnost ukázat své silné stránky, rozhodli jsme se v hodnocení vynechat povinné prvky. Náročnost provedených libovolných prvků je hodnocena v technické náročnosti.

Všichni soutěžící by měli pečlivě nastudovat pravidla. Za nedodržení pravidel bude soutěžící penalizován.

Hodnocení v PDF ke stažení ZDE: