Soutěžní řád


 I. Organizátor soutěže

Bc. Barbora Szabová, IČO: 01445065, sídlem Foglarova 3212, Česká Lípa, 470 01 (dále jen "organizátor")

II. Termíny a místo konání

Pole Sport Contest 2019 se bude konat v Jiráskově divadle v České Lípě. Soutěž proběhne 23. února 2019 .

III. Podmínky účasti a základní pravidla soutěže

 • Soutěže Pole Sport Contest 2019 se mohou zúčastnit ženy, muži a děti s trvalým bydlištěm v Libereckém, Ústeckém kraji nebo Středočeském kraji.
 • Minimální věk soutěžícího je 6 let v den konání soutěže.
 • Osoby mladší 18-ti let mohou soutěžit na základě písemného souhlasu rodičů nebo jiného zákonného zástupce.
 • Soutěžní kategorie:
 • Děti (6 - 10 let), smíšená kategorie
 • Junioři (11 - 15 let), smíšená kategorie
 • Ženy amatérky - soutěžící se základními zkušenostmi s pole dance, nejsou lektorky, na národních, mezinárodních a regionálních soutěžích se neumístily na prvních třech příčkách
 • Ženy profesionálky - kurzistky vyšších levelů, lektorky pole dance, vítězky (1.-3.místo) pole dance soutěží v kat. amatér, soutěžící, které už někdy soutěžily v kategorii profesionál
 • Ženy masters (40 let a více)
 • Doubles, smíšená kategorie


 • Podmínkou účasti je dodržení všech termínů.
 • Všichni soutěžící by měli být v dobré zdravotní kondici.
 • V soutěži bude hodnocena technická náročnost, provedení a umělecký dojem.
 • Startovní pořadí bude určeno losem.


 • Soutěžící může zopakovat vystoupení pokud:
 • nastane technický problém s hudbou
 • nastanou-li okolnosti ohrožující zdraví a bezpečnost (špatně ukotvená tyč, tekutina na pódiu,..)


 • Pro použití rukavic během vystoupení je soutěžící povinen předložit lékařské potvrzení o nadměrném pocení rukou.
 • Vítězem v každé kategorii se stává soutěžící, který dosáhl nejvyššího počtu bodů. Při shodě rozhoduje počet bodů za technickou náročnost.
 • Účast v soutěži je možná na základě vyplnění přihlášky k soutěži, zaplacení startovného ve výši 550,- Kč/jednotlivci , 800,- Kč/doubles a zaslání písemného souhlasu rodičů (u soutěžících do 18-ti let).
 • Hodnocení soutěže je podle pravidel Pole Sport Contest 2019.


 • Délka finálového vystoupení
 • pro kategorie děti, junioři je 2 min 00 s - 2 min 15 s
 • pro kategorie ženy amatérky, ženy masters, je 2 min 15 s - 2 min 30 s
 • pro kategorie ženy profesionálky, doubles je 2 min 30 s - 2 min 45 s
 • Porota vybere a vyhlásí tři soutěžící s nejvyšším počtem dosažených bodů v každé kategorii- 1.místo, 2.místo, 3.místo.

IV. Kostým

 • Je zakázáno odhalovat intimní partie. Při úmyslném odhalení bude soutěžící diskvalifikován.
 • Je zakázáno tančit ve spodním prádle, v plavkách, v erotickém prádle.
 • Vrchní část kostýmu musí zcela krýt prsa a zbytečně neodhalovat dekolt (pro ženy).
 • Spodní část kostýmu musí plně krýt hýždě, zepředu neodhaluje záhyby rozkroku.
 • Obuv je zakázána.
 • Rekvizity nejsou povoleny.
 • Není povoleno používat gripovací prostředky přímo na tyče.
 • Součástí kostýmu je účes a make-up.
 • vlasy nesmí zakrývat obličej a krk
 • make-up by měl být přizpůsoben vystoupení

V. Hudba

 • Hudba pro finálové kolo musí být poslána v daném termínu na danou e-mailovou adresu.
 • Hudba musí být správně pojmenována - jméno a příjmení soutěžícího, kategorie.
 • Hudba může být mixovaná.
 • Textový obsah hudby je povolen. Text by neměl být rasisticky, vulgárně a sexuálně orientován.
 • Nesmí být přesažen stanovený čas hudby pro jednotlivé kategorie.
 • Soutěžící jsou povinni zaslat svou muziku do 31.1.2019 na e-mailovou adresu info@polesportsever.cz ve formátu MP3.

VI. Foto, video

 • Soutěžící uděluje přihlášením souhlas s použitím fotografií a videonahrávek v průběhu soutěže pořadateli          k propagačním účelům.
 • Všechny obrazové i zvukové materiály jsou majetkem pořadatele soutěže.

VII. Tyče a taneční pódium

 • Soutěžní tyče mají průměr 45mm, výška: 4m, materiál tyče: mosaz, značka Gympole.
 • Z pohledu diváka je statická tyč nalevo, spinová napravo.
 • Vzdálenost mezi tyčemi je 3 metry, do stran 2,5m.

VIII. Diskvalifikace

 • Soutěžící může být diskvalifikován při:
 • porušení pravidel a předpisů
 • nesportovním chování
 • ohrožování zdraví a života účastníků akce
 • vědomé odhalení intimních partií
 • nedostavení se na pódium

IX. Práva a povinnosti organizátora

 • Organizátor si vyhrazuje právo na změnu soutěžního řádu a hodnocení. Jakákoliv změna bude neprodleně oznámena na webových stránkách soutěže.
 • Organizátor zajistí zdravotní pomoc pro případ úrazu.
 • Organizátor nenese zodpovědnost za poškození věcí a ztráty a případné újmy na zdraví.
 • Organizátor je povinen:
 • zajistit soutěžní taneční tyče, jejich instalaci a zkontrolovat jejich bezpečné ukotvení
 • zajistit prostory pro převlečení a rozcvičení soutěžících
 • dát soutěžícím možnost vyzkoušet si taneční tyče a pódium před začátkem soutěže
 • seznámit porotce s potřebnými informacemi
 • zajistit očištění tyčí před vystoupením každého soutěžícího

X. Přehled termínů

31.12.2018 Uzávěrka přihlášek, uhrazení startovného

31.1.2019 Uzávěrka pro zaslání hudby

8.2.2019 Zveřejnění seznamu soutěžících v pořadí, v jakém byli vylosováni

23.2.2019 Soutěžní den v Jiráskově divadle v České Lípě


Soutěžní řád ke stažení zde: