Soutěžní řád


 Organizátor soutěže

Bc. Barbora Szabová, IČO: 01445065, sídlem Foglarova 3212, Česká Lípa, 470 01 (dále jen "organizátor")

Termín a místo konání

Pole Sport Contest 2018 se bude konat v Jiráskově divadle v České Lípě. Soutěž proběhne 3.března 2018. 

Podmínky účasti a základní pravidla soutěže

 • Soutěže Pole Sport Contest se mohou zúčastnit ženy, muži a děti s trvalým pobytem v Libereckém nebo Ústeckém kraji.
 • Minimální věk soutěžícího je 6 let v den konání soutěže.
 • Osoby mladší 18-ti let mohou soutěžit na základě písemného souhlasu rodičů nebo jiného zákonného zástupce.
 • Soutěžní kategorie:
 •          - Děti (6 - 10 let), smíšená kategorie
 •         - Junioři (11 - 15 let), smíšená kategorie
 •         - Ženy amatérky - soutěžící se základními zkušenostmi s pole dance, nejsou lektorky, neúčastnily se národních a mezinárodních soutěží, na regionálních soutěžích se neumístily na prvních třech příčkách
 •         - Ženy profesionálky - kurzistky vyšších levelů, lektorky pole dance, vítězky (1.-3.místo) pole dance soutěží v kat. amatér, soutěžící, které už někdy soutěžily v kategorii profesionál
 •         - Doubles, smíšená kategorie
 • Podmínkou účasti je dodržení všech termínů.
 • Všichni soutěžící by měli být v dobré zdravotní kondici.
 • V soutěži bude hodnocena technická náročnost, provedení a umělecký dojem.
 • Startovní pořadí bude určeno losem.
 • Soutěžící může zopakovat vystoupení pokud:
 •           - nastane technický problém s hudbou
 •           - nastanou-li okolnosti ohrožující zdraví a bezpečnost (špatně ukotvená tyč, tekutina na pódiu,..)
 • Pro použití rukavic během vystoupení je soutěžící povinnen předložit lékařské potvrzení o nadměrném pocení rukou.
 • Vítězem v každé kategorii se stává soutěžící, který dosáhl nejvyššího počtu bodů. Při shodě rozhoduje počet bodů za technickou náročnost.
 • Účast v soutěži je možná na základě vyplnění přihlášky k soutěži, zaplacení startovného ve výši 350,- Kč/jednotlivci , 500,- Kč/doubles na účet 107-4548110297/0100 a zaslání písemného souhlasu rodičů (u soutěžících do 18-ti let).
 • Hodnocení soutěže je podle pravidel Pole Sport Contest 2018.
 • Soutěž je veřejná a proběhne 3.března 2018 před publikem v Jiráskově divadle v České Lípě.
 • Soutěžící jsou povinni zaslat svou muziku do 11.února 2018 na e-mailovou adresu szabova.bara@gmail.com ve formátu MP3.
 • Délka finálového vystoupení: 
 •           - pro kategorie děti, junioři je 1min 55s - 2min 05s
 •           - pro kategorie ženy amatérky, ženy profesionálky, doubles je 2min 30s - 2min 40s
 • Porota vybere a vyhlásí tři soutěžící s nejvyšším počtem dosažených bodů v každé kategorii- 1.místo, 2.místo, 3.místo.

Kostým

 • Je zakázáno odhalovat intimní partie. Při úmyslném odhalení bude soutěžící diskvalifikován.
 • Je zakázáno tančit ve spodním prádle, v plavkách, v erotickém prádle.
 • Vrchní část kostýmu musí zcela krýt prsa a zbytečně neodhalovat dekolt (pro ženy).
 • Spodní část kostýmu musí plně krýt hýždě, zepředu neodhaluje záhyby rozkroku.
 • Obuv je zakázána.
 • Rekvizity nejsou povoleny.
 • Není povoleno používat gripovací prostředky přímo na tyče.
 • Součástí kostýmu je účes a make-up:
 •           - vlasy nesmí zakrývat obličej a krk
 •           - make-up by měl být přizpůsoben vystoupení

Hudba

 • Hudba musí být poslána v daném termínu na danou e-mailovou adresu.
 • Hudba musí být správně pojmenována - jméno a příjmení soutěžícího, kategorie.
 • Hudba může být mixovaná.
 • Textový obsah hudby je povolen. Text by neměl být rasisticky, vulgárně a sexuálně orientován.
 • Nesmí být přesažen stanovený čas hudby pro jednotlivé kategorie.
 • Pokud se skladba bude shodovat s již evidovanou hudbou soutěžícího ve stejné kategorii, musí si soutěžící vybrat jinou hudbu.

Foto, video

 • Soutěžící uděluje přihlášením souhlas s použitím fotografií a videonahrávek v průběhu soutěže pořadateli k propagačním účelům.
 • Všechny obrazové i zvukové materiály jsou majetkem pořadatele soutěže.

Tyče a taneční pódium

 • Soutěžní tyče mají průměr 45mm, výška: 4m, materiál tyče: mosaz, značka Gym Pole.
 • Soutěžní tyče budou ukotveny na speciální konstrukci.
 • Z pohledu diváka je statická tyč nalevo, spinová napravo.
 • Vzdálenost mezi tyčemi je 3 metry, do stran 2,5m.

Diskvalifikace

 • Soutěžící může být diskvalifikován při:
 •          - porušení pravidel a předpisů
 •          - nesportovní chování
 •          - ohrožování zdraví a života účastníků akce
 •          - vědomé odhalení intimních partií
 •          - nedostavení se na pódium

Práva a povinnosti organizátora

 • Organizátor si vyhrazuje právo na změnu soutěžního řádu a hodnocení. Jakákoliv změna bude neprodleně oznámena na webových stránkách soutěže.
 • Organizátor zajistí zdravotní pomoc pro případ úrazu.
 • Organizátor nenese zodpovědnost za poškození věcí a ztráty.
 • Organizátor není zodpovědný za případné újmy na zdraví.
 • Organizátor je povinen:
 •          - zajistit soutěžní taneční tyče, jejich instalaci a zkontrolovat jejich bezpečné ukotvení
 •          - zajistit prostory pro převlečení a rozcvičení soutěžících
 •          - dát soutěžícím možnost vyzkoušet si taneční tyče a pódium před začátkem soutěže
 •          - seznámit porotce s potřebnými informacemi
 •          - zajistit očištění tyčí před vystoupením každého soutěžícího


Přehled termínů

31.1.2018      Uzávěrka přihlášek, uhrazení startovného

11.2.2018      Uzávěrka pro zaslání hudby

18.2.2018      Zveřejnění seznamu soutěžících v pořadí, v jakém byli vylosováni

3.3.2018        Soutěžní den v Jiráskově divadle v České Lípě


Soutěžní řád v PDF ke stažení ZDE: